Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Artimiausias seminaras

 

                       

Naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai 

 

Seminaras Vilniuje vyks 2017 m. gegužės mėn. 18 d.  nuo 10 val.   

 

Seminare dalyviai bus išsamiai supažindinti su pagrindinėmis naujojo Darbo kodekso naujovėmis, liečiančiomis tiek darbuotojo, tiek darbdavio padėtį. Seminaro metu aiškinamos naujai įtvirtintų darbo sutarčių rūšys, jų paskirtis ir sudarymo sąlygos, naujasis darbo ir poilsio laiko reglamentavimas, atkreipiamas dėmesys į darbo santykių specifiką mažose įmonėse. Dalyviai įgis žinių apie įtvirtintus darbo sutarties pasibaigimo pagrindus ir  išeitines išmokas, materialinės žalos atlyginimo bei jos išieškojimo tvarką. Seminare bus apžvelgiamos ir kitos naujos redakcijos Darbo kodekso nuostatos, įtakojančios tolimesnius darbdavio ir darbuotojo teisinius santykius. Taip pat bus išaiškintos esmines kolektyvinių derybų, kolektyvinių sutarčių sudarymo nuostatos bei pagrindiniai aspektai apie darbuotojų atstovų vaidmenį darbo santykiuose, aptariami Trišalėje taryboje priimti susitarimai. Jų svarbą pabrėžė ir Lietuvos premjeras, patikinęs, kad Trišalėje taryboje priimti susitarimai Seime nebus keičiami.

 

Seminaro programa

1. Esminės naujojo darbo santykių reguliavimo naujovės. Pasirengimas naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui.

2. Darbo sutarčių naujovės, jų rūšys. Darbo sutarčių ir kitų darbdavio ir darbuotojų susitarimų bei lokalių teisės aktų būtini pakeitimai įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui.

3. Pokyčiai, susiję su darbo užmokesčio mokėjimu.

4. Naujasis darbo ir poilsio laiko reglamentavimas.

5. Materialinė darbuotojų atsakomybė.

6. Darbuotojų atstovų įtaka darbo organizavimui ir lokaliems teisės aktams.

7. Trišalėje taryboje priimti susitarimai dėl Darbo kodekso keitimo.

 Diskusija bei atsakymai į dalyvių klausimus.

         

Skaityti daugiau...

: