Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Artimiausias seminaras

 

                       

Praktiniai sandorių kainodaros tarp asocijuotų asmenų aspektai ir naujovės 2017 m. 

  

Seminare bus aptariami praktiniai sandorių kainodaros tarp asocijuotų asmenų reikalavimų atitikimo aspektai mokesčių požiūriu, apžvelgiamos taikymo bei interpretavimo naujovės, naujausia teismų praktika ir pateikiamos rekomendacijos dėl efektyvaus, saugaus ir kaštus taupančio požiūrio į šią sritį. Reikalavimas sandorius sudaryti  laikantis „ištiestosios rankos“ principo taikomas asocijuotiems – tarpusavyje susijusiems ir/ar galintiems vienas kitam daryti įtaką – asmenims, o pasirengti tokių sandorių kainodaros dokumentaciją privaloma bendrovėms, kurių pardavimo pajamos viršija 2,9 mln. EUR. Sandorių kainodaros reikalavimų nesilaikymas užtraukia baudą nuo 1400 iki 5800 EUR. 

Seminaras skirtas bendrovių finansininkams, vadovams bei mokesčių teisininkams.

 

 Seminaras Vilniuje vyks 2017 m. spalio mėn. 26 d.  nuo 10 val. viešbutyje „Novotel Vilnius Centre“ (Gedimino pr. 16, Vilnius).  

     

Seminaro programa

1. Trumpa esamo kainodaros reglamentavimo Lietuvoje apžvalga ir kylantys praktiniai iššūkiai.

2. EBPO 2017 m. kainodaros rekomendacijų (nauja redakcija), jų interpretavimo naujovės:

            2.1. Palengvinimai mažos pridėtinės vertės paslaugų („low value-added intra-group services“) atvejais;

            2.2. Naujos rizikos vertinimo gairės ir jų įtaka kaštų pasidalinimo („cost-contribution arrangements“), nematerialiojo turto („intangibles“) sandorių atvejais;

            2.3. Populiarus Lietuvoje „gamintojo pagal užsakymą“ („contract manufacturer“) profilis ir pakankamo pelningumo iššūkis kylant darbo užmokesčio ir kt. kaštams Lietuvoje.

3. Atsakomybė atsakingiems asmenims bei mokestinės sankcijos.

Diskusija bei atsakymai į dalyvių klausimus.

                         

 
 

Skaityti daugiau...

: