Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Artimiausias seminaras

 

                       

Mokestiniai ginčai: samprata, nagrinėjimo ypatumai ir proceso galimybės

 

             Seminaras Vilniuje vyks 2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. nuo 10 val. viešbutyje „Congress“ (Vilniaus g. 2, Vilnius).

Trukmė   6 ak. val. 

 

Seminaro programa

1. Mokestinių ginčų sąvoka ir samprata. Mokestinių ginčų atskyrimas nuo kitų ginčų, kylančių tarp mokesčio mokėtojo ir mokesčio administratoriaus. Mokestinių ginčų nagrinėjimo etapai. Mokestinis patikrinimas.

2. Ikiteisminė mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūra: institucijos, skundo dėl mokestinio ginčo padavimo terminai ir skundo padavimo termino atnaujinimas. Reikalavimai skundo turiniui, įrodymų pateikimo mokestinio ginčo metu ypatumai.

3. Mokestinio ginčo nagrinėjimo centriniame mokesčių administratoriuje bei Mokestinių ginčų komisijoje ypatumai. Ikiteisminių mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimų apskundimas teismui.

4. Administracinių bylų dėl kilusių mokestinių ginčų nagrinėjimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme bei Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Teismų praktikos mokestinių ginčų bylose apibrėžtis.

5. Mokestinio ginčo bylų proceso atnaujinimas (kai mokestinis ginčas realiai nebuvo inicijuotas arba baigėsi ikiteisminės mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimu; kai mokestinis ginčas baigėsi teismo sprendimu).

6. Mokestinių ginčų specifinių elementų aptarimas (mokestiniai ginčai dėl mokesčių administratoriaus sprendimo neatleisti mokesčio mokėtojo nuo baudų ir (arba) delspinigių mokėjimo; susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio institutas mokestinio ginčo nagrinėjimo metu; skundo dėl kilusio mokestinio ginčo padavimo pasekmės priverstiniam mokestinės nepriemokos išieškojimui; delspinigių už  laiku nesumokėtą mokestį skaičiavimas mokestinio ginčo nagrinėjimo metu).

Diskusija bei atsakymai į dalyvių klausimus.

Skaityti daugiau...

: