Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Artimiausias seminaras

 

                       

Darbo kodekso praktinis taikymas: dažniausiai kylantys klausimai

 

 

Seminaras Vilniuje vyks 2019 m. rugpjūčio mėn. 29 d.  nuo 10 val. viešbutyje „ibis Vilnius Centre“ (Rinktinės g. 18, Vilnius  

 

Seminaro programa

1. Normos, dėl kurių kyla daugiausia klausimų.

2. Teismų praktika aiškinant ir taikant Darbo kodekso normas.

3. Darbo sutarčių rūšys, jų ypatumai, rengimo reikalavimai ir taikymas praktikoje.

4. Nauji perkėlimo į kitą darbą, laikino pavadavimo, papildomo darbo įforminimo reikalavimai: darbo funkcijų jungimo ir gretinimo atvejai.

5. Darbo sutarties nutraukimas: nutraukimo pagrindai, jų ypatumai, įforminimas pasibaigus darbo sutarčiai. Darbdavio atsakomybė už pavėluotą darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais ssuijusių išmokų sumokėjimą.

6. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, trukmė, kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas.

7. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, procedūra, įforminimas.

8. Atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti visą žalą.

9. Lokalūs dokumentai. Derinimas su darbuotojų atstovais.

10. Susitarimai su darbuotojais: konfidencialumas, nekonkuravimas, interesų konfliktas, mokymų išlaidos, kilnojamojo pobūdžio darbas, dienpinigiai.

Diskusija bei atsakymai į dalyvių klausimus.

Seminaras ypač aktualus vadovams, teisininkams, buhalteriams, personalo vadybininkams bei visiems, kurie susiduria su Darbo kodekso nuostatų taikymu.

           

Lektorius – advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (Darbo kodeksą rengusių mokslininkų grupės narys).

Doc. dr. Tomas Bagdanskis teisininko kvalifikaciją įgijo Vilniaus Universiteto Teisės fakultete. M. Romerio universitete apgynė socialinių mokslų (teisės) daktaro disertaciją. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, o BI Norvegijos vadybos institute – vadybos magistro laipsnį. Nuo 2002 m. – advokatas. Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ įkūrėjas ir partneris. Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentas. Nuo 2005 m. dėsto darbo teisės bei verslo teisės disciplinas, publikuoja straipsnius aktualia teisine tematika. T. Bagdanskis specializuojasi darbo, įmonių bei sutarčių teisėje, atstovauja klientų interesus teismuose.

 

Trukmė: 4 ak. val.  

 

  

Seminaro kaina – 95 Eur. Sumokėjusiems iki 2019-08-23, – 80 Eur.

 

Klausytojams išduodamas seminaro dalyvio pažymėjimasAdvokatams ir advokatų padėjėjams gali būti skiriami kvalifikaciniai balai už dalyvavimą seminare.

 

Dalyviai vaišinami kava/arbata, stalo vandeniu, saldainiais.

 Seminaro trukmė: 10.00 val. – 13.15 val. (su 15 min. kavos pertrauka)

 

: