Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Kitos paslaugos

 

 Teikiame šias teisines paslaugas:

  • konsultavimas darbo teisės klausimais;
  • konsultavimas asmens duomenų apsaugos klausimais, reikiamos dokumentacijos parengimas;
  • konsultavimas komercinių sutarčių sudarymo ir nutraukimo klausimais;
  • įmonės dokumentų teisinis auditas;
  • bendrovių veiklos dokumentų (akcininkų sprendimų, akcininkų balsavimo susitarimų įforminimas) rengimas, akcininkų ir akcijų apskaitos dokumentų sutvarkymas, akcijų perleidimo įforminimas;
  • procesinių dokumentų rengimas, konsultavimas;
  • įvairių rūšių įmonių steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas.

 

 Kvalifikuoti vertėjai, besispecializuojantys teisinių tekstų vertime, teikia vertimo paslaugas. Taip pat teikiame šias, su teksto vertimu, susijusias paslaugas:

  • vertimų tvirtinimas vertimų biuro antspaudu ir vertėjo parašu;
  • notarinis tvirtinimas (nuorašo arba vertėjo parašo).
: