Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Mokymų archyvas

 

Seminaras „Grupės ieškinys jau Lietuvoje! Teisinis reglamentavimas bei taikymo ypatumai“. Trukmė – 4 ak. val.       

****

Seminaras „Įmonių bankrotas bei restruktūrizavimas. Aktuali teismų praktika ir naujovės“. Trukmė – 4 ak. val. 

****

Seminaras „Įmonės vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė. Naujausia teismų praktika“. Trukmė: 4 ak. val. 

****

Seminaras „Klaidinančioji ir neleidžiamoji lyginamoji reklama. Konkurencijos tarybos praktika“. Trukmė – 4 ak. val.               

****

Seminaras „Atskirų nusikaltimų ekonomikai ir finansų sistemai apžvalga bei kvalifikavimo problemos“. Trukmė: 6 ak. val.               

****

Seminaras „Tyčinis bankrotas, skolininko nesąžiningumas, neteisėtas praturtėjimas“. Trukmė: 6 ak. val.   

****


 Seminaras „Sukčiavimas mokesčių srityje, apgaulingas apskaitos tvarkymas bei mokesčių nesumokėjimas: kvalifikavimo problemos ir naujausia teismų praktika“. Trukmė: 6 ak. val.

****

 Seminaras „Akcijų perleidimo ypatumai bei akcininkų sutartys: naujovės ir probleminiai aspektai“. Trukmė – 4 ak. val.        

****

Seminaras „Vykdymo procesas: pagrindai ir aktualijos, teisminė praktika“. Trukmė – 4 ak. val.         

****

Seminaras „Naujasis Darbo kodeksas – kaip įmonėms pasirengti jo taikymui?“ Trukmė – 4 ak. val. 

****
Seminaras „Viešųjų pirkimų pakeitimai 2016 m. bei naujausia teismų praktika“. Trukmė – 4 ak. val. 
                 
****
Seminaras „Bendrovės valdymo organų ir akcininkų civilinė atsakomybė: doktrina ir LAT praktikos apžvalga“. Trukmė – 4 ak. val.  
                ****
Seminaras Finansinių nusikaltimų kvalifikavimo tendencijos naujausioje LAT praktikoje: apgaulingas apskaitos tvarkymas, sukčiavimo ir apgaulingos apskaitos atskyrimas, mokesčių nesumokėjimas, neteisėtas deklaravimas, neteisėtas praturtėjimas“. Trukmė – 6 ak. val. 
                 
****

 Seminaras „Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje: organizuotų grupių, "karuselinio" sukčiavimo charakteristika, tyrimas, identifikavimas, įordinėjimas. LAT, LVAT ir ESTT praktikos ypatumai šioje srityje“. Trukmė: 6 ak. val. 

****

Seminaras „Tyčinis nusikalstamas bankrotas, skolininko nesąžiningumas ir apgaulė: civilinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimas ir kvalifikavimas“. Trukmė: 6 ak. val. 

****

Seminaras „Mokestiniai ginčai: samprata, nagrinėjimo ypatumai ir proceso galimybės“. Trukmė: 6 ak. val.

****

: