Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Skolų išieškojimas

 

  

 

Įsiskolinimus išieškome ikiteisminiu ir/arba teisminiu būdu.

„Teisinių žinių institutas“, vykdydamas ikiteisminį skolos išieškojimą, betarpiškai bendrauja su skolininkais, rengia skolininkams pretenzijas, veda derybas dėl skolų grafiko sudarymo, atlieka kitus reikalingus veiksmus. Esant galimybei, siūlo ir kartu su šalimis ieško sprendimo, tenkinančio tiek, kreditorių, tiek ir skolininką.

 

Nepavykus išieškoti skolos ikiteisminiu keliu ir neradus abejoms šalims tinkamo sprendimo, pradedamas teisminis skolos išieškojimo procesas. Priklausomai nuo skolos dydžio, pobūdžio bei kitų reikšmingų aplinkybių, „Teisinių žinių institutas“ rengia ieškinius dėl skolos priteisimo, pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo. Pagal atskirą susitarimą, galime parengti atsikirtimus į kitos šalies išsakytus reikalavimus, priešieškinius bei kitus teismo procesinius dokumentus.

 

Priteisus skolą ir įsiteisėjus teismo sprendimui, padedame išsiimti vykdomuosius dokumentus, atstovaujame kreditoriaus interesus santykiuose su antstoliais, prižiūrime skolų išieškojimo procesus.

 

 

Plačiau – www.atgaukskola.lt

 

: